Et rekrutteringsbyrå er et selskap som hjelper bedrifter med rekrutteringstjenester.

I utgangspunktet er rekruttering prosessen å finne nye medarbeidere, men det kan også omfatte andre aktiviteter som utarbeidelse av stillingsannonser, deltagelse i intervjuer og annen støtte under rekrutteringsprosesser.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg

Ansettr er spesialist på rekruttering og employer branding. Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud.

Slik jobber et rekrutteringsbyrå

De fleste rekrutteringsbyråer har en metodisk tilnærming til rekruttering. Denne er ofte inndelt i ulike faser som samlet omtales som rekrutteringsprosessen.

Rekrutteringsprosessen kan deles i syv ulike faser. De er som følger:

1. Definering av krav

Et rekrutteringsoppdrag starter normalt med en samtale mellom arbeidsgiver og rekrutterer. Her defineres de viktigste kravene til stillingen, samtidig som arbeidsgiver og rekrutteringsbyrået blir enige om hvilke faglige og personlige egenskaper det skal søkes etter.

2. Utarbeidelse av stillingsannonse

Når man er blitt enige om hvem man skal søke etter utarbeider rekrutteringsbyrået en stillingsannonse.

Flinke rekrutteringsrådgivere skiller seg ut ved å lage engasjerende stillingsannonser som skiller seg fra mengden. Noen byråer, som oss i Ansettr, tar stillingsannonsen ett steg videre gjennom å bygge en skreddersydd karriereside.

Karrieresider er digitale «prospekter» som viser hvorfor kandidaten bør jobbe i ditt selskap. Her frontes fordelene ved å velge deg som arbeidsgiver med engasjerende innhold. Normalt brukes både video, tekst og bilder.

3. Markedsføring av stillingen

Når stillingsannonsene (og kanskje karrierisdene?) er publiser, må stillingene markedsføres.

Mange byråer legger stillingen ut på Finn.no. Noen rekrutteringsbyråer bruker også sosiale medier – som har vist seg å være svært effektivt.

Fordelen med sosiale medier er at man når ut til kandidater som ikke er på aktivt jobbsøk. Faktisk viser undersøkelser at over 50 % av arbeidstakere ikke søker etter jobb aktivt, men vil vurdere å bytte jobb om muligheten byr seg.

4. Telefonintervju

Neste fase er telefonintervju med kandidatene som har søkt jobben. Alle kandidater bør kontaktes. Målet med samtalene er å avdekke om kandidatene passer kravsprofilen og faktisk er motivert til å bytte jobb.

5. Seleksjon

Etter at førstegangsintervjuene er gjennomført vil byrået presenere de beste kandidatene.

I Ansettr bruker vi et digitalt rekrutteringssystem hvor du får tilgang til kandidatenes jobbsøknader, CV og vår vurdering av kandidaten. Sammen bestemmer vi hvem som skal inviteres til jobbintervju.

6. Jobbintervju

Når du har valgt ut kandidatene du liker best, er det tid for intervjuer. Ofte gjennomfører du dette med kolleger fra din arbeidsplass, men du kan også ha med en rekrutteringsrådgiver fra rekrutteringsbyrået.

7. Utvelgelse og referansesjekk

Etter intervjuet diskuteres kandidatene. Det gjennomføres også en referansesjekk før tilbud til slutt sendes til kandidaten du likte best.

Når bør jeg bruke et rekrutteringsbyrå?

Noen bedriftsledere synes det er vanskelig å sette ut viktige oppgaver som rekruttering: De vil heller gjennomføre ansettelsene selv.

Men når man først har kommet seg over denne tankegangen, vil man oppdage at det i flere situasjoner kan være nyttig å samarbeide med et rekrutteringsfirma.

Rekrutteringsbyrået et spesielt nyttige når:

 • Du ønsker å prioritere bedriftens daglige oppgaver.
 • Du opplever det som vanskelig å få kvalifisere søkere.
 • Du skal ansette en ny ressurs og er usikker på hva du er ute etter.
 • Du ønsker å unngå feilansettelser.
 • Du ønsker flere kandidater å velge mellom.
 • Du skal rekruttere et stort antall nye medarbeidere.

Fordeler og ulemper med rekrutteringsbyråer

Uavhengig om du skal ansette én eller flere ressurser, kan det være greit å kjenne til fordelene og ulempene ved å engasjere et rekrutteringsbyrå.

Dette er de viktigste fordelene og ulempene med å bruke rekrutteringsbyråer:

Fordeler

 • Tidsbesparende: Rekrutteringsbyråer hjelper bedrifter å bruke mindre tid på å skrive jobbannonser, markedsføre stillinger og følge opp kandidater.
 • Flere gode kandidater: En profesjonell rekrutterer vet hvordan den skal presentere stillingen din på en måte som gir kvalifiserte søkere. I tillegg har den et nettverk og databaser med kandidater som er villige til å bytte jobb om den riktige jobbmuligheten byr seg.
 • Støtte og veiledning: En dyktig rekrutterer kan hjelpe deg å avdekke behov og finne ut hvordan type medarbeidere du skal søke etter.
 • Mindre feilansettelser: Studier viser at en feilansettelse minst vil koste deg 30 prosent av kandidatens årslønn. I tillegg må du regne med indirekte kostnader som tapt salg og kundeavgang. Hvis du leier inn en spesialist, som sørger for at rekrutteringsprosessen er god, kan du redusere sjansen for feilansettelser og dermed bedre utsiktene til bedriften din.
 • Bedre prosess for kandidatene: Bedrifter som gjennomfører egne rekrutteringsprosesser har ofte ikke tid til å følge opp kandidater ordentlig, noe som kan skade bedriftens merkevare og redusere antall søkere i fremtiden. Ved å bruke et profesjonelt rekrutteringsbyrå kan du være sikker på at alle kandidater blir fulgt opp på en god måte, og bedriftens rykte blir ivaretatt.

Ulemper

 • Det koster penger: Rekrutteringsbyråer koster penger uansett hvilket du velger. Noen tar 18-25% av årslønn som honorar (pluss annonsekostnader), mens andre, som Ansettr, tilbyr fastpris rekruttering for enklere planlegging.
 • Du kan miste oversikt: Når du outsourcer et oppdrag, vil du – som i alle andre tilfeller – miste litt kontroll kontra det å gjøre jobben selv. Profesjonelle rekrutteringsbyråer motvirker dette gjennom å tilby deg tilgang til sitt rekrutteringssystem, slik at du kan følge med prosessen fra dag til dag.
 • Byrået gjør ikke nok: Noen rekrutteringsbyråer gjør ikke en tilstrekkelig innsats for at du skal tiltrekke deg de beste kandidatene. Derfor er du viktig at du alltid ber om referanser fra kunder selskapet har jobbet med tidligere, slik at du kan føle deg trygg på at du velger riktig leverandør av rekrutteringstjenester.

I sum kan vi si at det er mange fordeler ved å bruke et rekrutteringsbyrå. Flinke rekrutterere vil hjelpe deg å rekruttere dyktige medarbeidere og redusere sjansen for feilansettelser. De sørger også for at kandidatene blir ivaretatt, noe som er bra for din merkevare.

Likevel er det noen ulemper med å bruke et rekrutteringsbyrå. Det er spesielt kostnaden ved å bruke et byrå mange synes kan være utfordrende. Til disse anbefaler vi å bruke et rekrutteringsbyrå med faste priser.

Les mer om vårt rekrutteringsbyrå i Oslo.

Rekrutteringsbyrå pris: Hva koster det?

Rekrutteringsbyråer tar vanligvis 18-25% av kandidatens årslønn som honorar, i tillegg til kostnader for annonsering som er rundt 15 000 kroner. For en kandidat med 750 000 kroner i årslønn, vil kostnaden være mellom 150 000 og 203 000 kroner.

I denne tabellen kan du se hva det koster å bruke et rekrutteringsbyrå, inkludert markedsføring:

Årslønn (i tusener) Pris ved 15 % Pris ved 20 % Pris ved 25 %
400-600′ kr 75-105 000 kr 95-135 000 kr 115-165 000 kr
650-850′ kr 112-142 000 kr 145-185 000 kr 178-228 000 kr
950-1.150′ kr 157-187 000 kr 205-245 000 kr 253-302 000 kr

Merk at prisene i bransjen varierer betydelig. Derfor bør du alltid be om tilbud fra flere aktører. Få et uforpliktende tilbud fra oss i Ansettr her.

Hvordan velge rekrutteringsbyrå?

Når du skal velge rekrutteringsbyrå, er det viktig å finne et selskap som passer dine behov.

Først anbefaler vi at du lager en liste over dine behov og forventninger. Deretter kan du velge byrået som i størst mulig grad klarer å levere til dine forventninger.

Vi anbefaler at du ser på disse tingene når du skal velge rekrutteringsbyrå:

 • Tjenester og priser: Hvilken innsats legger selskapet ned for at du skal få så mange gode kandidater som mulig, og hva koster det?
 • Kompetanse i din bransje: Har selskapet en bevist merittliste innen din bransje og/eller stillingstypen du ønsker å rekruttere?
 • Tilgjengelighet og kommunikasjon: Svarer byrået når du tar kontakt med dem?
 • Referanser fra andre bedrifter i samme bransje: Kanskje det viktigste! Velg et rekrutteringsbyrå med fornøyde kunder.

Be om et gratis tilbud fra oss i Ansettr.

Beste rekrutteringsbyrå i Norge

I Norge finnes det om lag 1.600 virksomheter som jobber med rekruttering og bemanning. 

Mange rekrutteringsbyråer har vunnet priser og andre bemerkelser for sine tjenester, og følgende byråer er kåret til Norges beste:

Merk at det ofte er stor forskjell på hvem som vinner priser i bransjens egne kåringer og hvilke byråer som får mest positive omtaler.

Derfor velger bedrifter Ansettr sitt rekrutteringsbyrå

De siste årene har konkurransen om de beste medarbeiderne tatt seg opp betydelig. 

For mindre bedrifter er det blitt vanskelig å holde tritt med konkurrentene. Ofte får man ingen kvalifiserte søkere på stillinger som utlyses.

I Ansettr hjelper vi alle kunder å bygge en attraktiv merkevare som arbeidsgiver og finne de beste talentene. Du får din egen karriereside, selgende stillingsannonser og bistand med markedsføring utenfor de tradisjonelle jobbmediene. Les mer om våre tjenester her.

Trender og utvikling i rekrutteringsbransjen

Rekrutteringsbransjen gjennomgår for tiden store endringer og utvikling. I de siste årene har flere selskaper eksperimentert med nye teknologier, som kunstig intelligens, video og sosiale medier, for å forbedre sine rekrutteringsprosesser.

Her er noen av de nyeste trendene som vi forventer vil fortsette å påvirke rekrutteringsbransjen i årene som kommer:

Kunstig intelligens og automatisering

En av de mest spennende utviklingstrekkene innen rekrutteringsbransjen er kunstig intelligens (KI) og automatisering. Ved å bruke teknologi og programvare, kan rekrutteringsprosessen effektiviseres og standardiseres, samtidig som kostnadene kan reduseres.

Her er noen områder hvor automatisering blir stadig mer vanlig:

 • Screening av kandidater: Med automatisering kan store mengder kandidater sorteres og vurderes basert på spesifikke kriterier.
 • Booking av intervjuer: Moderne rekrutteringssystemer hjelper rekturrererne å booke intervjuer, legge møter inn i kalendere og sende ut påminnelser på autopilot. Dette bidrar til at rekrutteringsrådgiverne frigjør tid som dem kan bruke på å følge opp kandidatene på en bedre måte.
 • Annonsering: Automatiserte systemer kan også optimalisere annonseringsprosessen ved å identifisere de mest effektive kanalene og justere budsjettet for å få mest mulig ut av annonsekronene.
 • Tilbakemeldinger til kandidater: Automatiserte systemer kan sende ut standardiserte tilbakemeldinger til søkere som ikke har kommet videre i prosessen. Dette kan forbedre søkeropplevelsen og øke sannsynligheten for at de vil søke på stillinger i selskapet igjen.

Bruk av sosiale medier

Sosiale medier er blitt en viktig rekrutteringskanal for mange rekrutteringsselskaper, som vi forventer vil avta i tiden som kommer.

I dag er det spesielt mulighetene for målrettet annonsering mot skreddersydde publikum som gjør sosiale medier til en interresant annonseplattform, men i tiden som kommer tror vi at flere vil benytte sosiale medier for å skape et sterkt employer brand. Stadig flere bedrifter lager blant annet Instagram og Tik Tok-kontoer som viser hvordan arbeidshverdagen er i deres selskap.

Video i rekrutteringsprosesser

Video i rekrutteringsprosesser har blitt stadig mer vanlig.

Video gir rekrutterere muligheten til å presentere en mer realistisk bilde av både stillingen og bedriften, samtidig som de kan evaluere kandidater på en mer helhetlig måte.

Korte videoannonser kan brukes til å presentere ledige stillinger på en engasjerende måte, mens videointervjuer kan være en effektiv måte å evaluere kandidater tidlig i rekrutteringsprosessen.

Med økt bruk av video i rekruttering, kan bedrifter skape et mer autentisk og attraktivt bilde av sin bedriftskultur, og samtidig effektivisere rekrutteringsprosessen. Her tror vi at mye spennende vil skje i tiden som kommer!

Ofte stilte spørsmål

Det finnes flere type rekrutteringsbyråer. Først har man generelle rekrutteringsbyråer, som fyller stillinger på tvers av bransjer og funksjoner. Videre har man spesalistbyråer som fokuserer på stillinger innen bestemte bransjer, som IT eller økonomi.

Det kan være smart å bruke et rekrutteringsbyrå når du har en stilling som er vanskelig å stille. Vi mener også at det kan være hensiktsmessig å bruke et rekrutteringsbyrå når du ikke har tid eller ressurser til å ta deg av prosessen selv.

Det finnes ikke ett konkret utdanningsløp for rekrutterere, men mange har bakgrunn innen HR, salg og psykologi. Gode kommunikasjonsegenskaper, struktur og evne til å bygge relasjoner er viktige egenskaper for å lykkes i bransjen.

Mens et rekrutteringsbyrå er spesialisert på å finne og ansette permanent ansatte til bedrifter, fokuserer bemanningsbyråer på å gi midlertidig arbeidskraft til bedrifter for en bestemt periode eller prosjekt. Bemanningsbyråer leier ut arbeidstakere, mens rekrutteringsbyråer finner kandidater til å ansette.

Les mer om forskjellen på bemanningsbyråer og rekrutteringsbyråer.

Kontaktpersoner

Anders Skjetne

Senior rekrutteringsrådgiver

Vi kan hjelpe din bedrift også!