Lederrekruttering

Kloke, informerte ledervalg

Gode ledervalg handler om tilgang på dyktige kandidater og innsikt i hvem kandidatene er.  En leder bør ikke bare være egnet for dagens behov, men også være rustet for fremtidige utfordringer. Derfor har vi utviklet en rekrutteringsprosess som starter med et bredt søk, etterfulgt av en nøye utvelgelse av basert på virksomhetens verdier, strategier og rammebetingelser.

Vårt bidrag til ditt ledervalg

Som din pålitelige og strategiske samarbeidspartner i rekruttering av ledere, støtter vi deg i identifiseringen av dyktige kandidater som innehar nødvendige kvaliteter og ferdigheter for suksess.

Behovsanalyse Lederrekruttering

Behovsanalyse

Gjennom samtaler med nøkkelpersoner, både internt og eksternt, skaffer vi oss innsikt i virksomhetens utfordringer, muligheter, ambisjoner og mål. Vi identifiserer suksesskriterier, prioriteringer, kultur og verdier.

Kandidatsøk lederrekruttering

Kandidatsøk

Innsikten fra behovsanalysen danner grunnlaget for målrettede søk etter kandidater. Vi benytter oss av en kombinasjon av aktive søk og annonsering for å finne motiverte kandidater som går utover dine forventninger.

Presentasjon og anbefaling lederrekruttering

Presentasjon og anbefaling

Dyktige ledere leverer resultater og verdi på bunnlinjen, samtidig som de skaper engasjement, retning og motivasjon. Vi selekterer med utganspunkt i dette når vi presenterer kandidater for deg og styret.

Hvorfor bruke Ansettr til lederrekruttering
  • Vi bidrar med nye innfallsvinkler

Våre oppdragsgivere har ofte et klart bilde, men vi ser virksomheten din fra utsiden og kan bidra til å justere og berike dette bildet basert på våre erfaringer fra utvelgelser til nøkkel- og lederposisjoner.

  • Innovative rekrutteringsmetoder

Vårt team består av eksperter innen rekruttering, teknologi og digital markedsføring. Vi mener å ha bransjens beste systemer og har utviklet teknologi som gjør det enklere å identifisere og tiltrekke kvalifisert kompetanse, samt målrette mulighetene i din virksomhet mot det riktige publikumet.

  • Stort og bredt nettverk

Våre rekrutteringsrådgivere bringer med seg et omfattende nettverk av kandidater som søker sin neste utfordring. Vi har over tid bygget opp tillit fra kandidatene, noe som gir grobunn for god dialog og vellykkede rekrutteringsprosesser.

Rekruttering regnskap fordeler

Hva er lederrekruttering?

Lederrekruttering er prosessen hvor en virksomheter identifiserer, vurderer og ansetter kvalifiserte kandidater til lederstillinger eller andre nøkkelposisjoner.

Prosessen er ofte mer omfattende enn andre rekrutteringsprosesser, som følge av det store ansvaret og viktige oppdraget den valgte kandidaten får.

Lederrekruttering Oslo

Ansettr er et av Oslos ledende rekrutteringsbyråer. Fra vårt hovedkontor i Oslo, hjelper vi bedrifter i hele landet med lederrekruttering.

Bransjeerfaring og lederstillinger

Vi bistår et mangfold av bedrifter med lederrekruttering, fra nystartede og raskt voksende bedrifter til veletablerte selskaper og offentlige virksomheter.

Vi har erfaring med å rekruttere til ulike stillinger, inkludert daglig leder, avdelingsledere, fagansvarlige, teamledere, regnskapssjefer og lignende.

Våre spesialistområder:

  • Økonomi & regnskap
  • Salg & marked
  • IT & software
Tandem kundereferanse

Vi jobbet med tradisjonelle rekrutteringsbyråer i 6 måneder uten hell. Teamet i Ansettr hjalp oss å signere 3 kandidater på 30 dager. Anbefales.

Adm. direktør Nils Bernhard Nilssen, Regnskapsbyrået Tandem

Ofte stilte spørsmål

Ansettr er ikke bare en rekrutteringsleverandør, men en strategisk samarbeidspartner. Vi støtter deg gjennom hele prosessen, fra behovsanalyse til ansettelse, for å sikre at du får ledere som vil bidra til din virksomhets suksess.

Vi har ekspertise innen lederrekruttering på flere fagområder, inkludert regnskap og økonomi, salg og markedsføring, samt IT og software.

Konfidensialitet er en prioritet for oss. Vi følger strenge retningslinjer for å sikre at all informasjon behandles konfidensielt, både for kunder og kandidater.

Våre erfarne rekrutteringsrådgivere har over tid bygget tillit med kandidater, og vi fokuserer på deres karrierevekst. Dette har resultert i et bredt nettverk av motiverte kandidater som søker nye utfordringer.

Prat med oss om rekruttering