Noen ganger kan det være vanskelig å skille på rekruttering og bemanning.

I denne guiden hjelper vi deg med å forstå forskjellen på tjenestene som leveres av bemanningsbyråer og rekrutteringsbyråer.

Hva er forskjellen på rekruttering og bemanning?

I et arbeidsmarked med lav arbeidsledighet er det ofte mangel på kompetanse. Når det er vanskelig å finne kvalifiserte kandidater er det mange som velger å engasjere rekrutteringsbyråer eller bemanningsbyråer.

 • Et bemanningsbyrå er en bedrift som hjelper bedrifter med å finne vikarer til midlertidig fravær.
 • Et rekrutteringsbyrå hjelper bedrifter med å finne medarbeidere til faste stillinger.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe deg

Ansettr er spesialist på rekruttering og employer branding. Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud.

 

Hvordan fungerer et bemanningsbyrå?

Bemanning betyr å leie inn arbeidskraft. Når du benytter deg av tjenestene til et bemanningsbyrå, leier du inn én eller flere medarbeidere for en viss periode.

Det er bemanningsbyrået som da har arbeidsgiveransvaret og står for oppgaver som lønnskjøring, medarbeidersamtaler, lønnssamtaler og lignende.

Normalt varer en bemanningsperiode rundt et halvt år, men det varierer. Noen ganger kan oppdraget vare noen uker, mens andre ganger kan det vare i ett og et halv år.

Fordeler med bemanningsbyråer

Det er flere fordeler ved å benytte et bemanningsbyrå for bedrifter:

1. Du får raskt tilgang på riktig kompetanse

Bemanningsbyråer har ofte en bred base av kvalifiserte og erfarne kandidater. Ved å samarbeide med et bemanningsbyrå, kan bedriften din raskt finne og ansette personell med spesifikke ferdigheter og kompetanse som er nødvendige for å fylle midlertidige eller presserende behov.

2. Du får dekket et midlertidig behov

Noen ganger kan bedriften din oppleve å miste nødvendig arbeidskraft til sykdom, permisjon eller ferieavvikling. Ved å bruke et bemanningsbyrå, kan du enkelt ansette midlertidige ansatte for å dekke disse spesifikke behovene uten å måtte gå gjennom den vanlige ansettelsesprosessen.

3. Du blir kjent med potensielt nye faste ansatte

Å bruke et bemanningsbyrå gir deg muligheten til å evaluere ansatte på en midlertidig basis før du tar en beslutning om fast ansettelse. Dette gir bedriften din muligheten til å observere kandidatens ferdigheter, arbeidsstil og kulturelle passform før du tar en langsiktig forpliktelse.

4. Du bruker mindre tid på personalrelaterte forhold

Ved å samarbeide med et bemanningsbyrå overtar de ofte arbeidsgiveransvaret for midlertidige ansatte. Dette innebærer administrasjon av lønn, skatter, forsikringer og andre personalrelaterte forhold. Denne tilnærmingen frigjør din bedrift fra de administrative byrdene knyttet til arbeidsgiveransvar, slik at du kan rette oppmerksomheten mot kjernevirksomheten din.

Ulemper med bemanningsbyråer

Selv om det er mange fordeler med å bruke et bemanningsbyrå, er det også greit å være klar de negative sidene knyttet til bemanning.

1. Det er dyrt over tid

Når du benytter deg av bemanningstjenester har du betydelig høyere kostnader knyttet til den ansatte per måned i forhold til det å ansette personen til en fast stilling.

SE OGSÅ: Hva koster en ansatt?

2. Hyppige utskriftninger av personell

Når du bruker et bemanningsbyrå, vil det også være hyppigere utskiftninger av medarbeidere enn ved rekruttering til faste stillinger. Det kan gå utover arbeidsmiljøet og resultere i mindre lojale medarbeidere.

2. Ulike forhold mellom faste og midlertidige ansatte

Når man leier inn personell, kan det være store forskjeller i lønn og goder mellom medarbeiderne som er leid inn og fast ansatte. Det kan være med å påvirke motivasjonen til både innleide og fast ansatte medarbeidere.

 

Bemanningsbyrå fordel

RASKT I JOBB: Bemanningsbyråer hjelper deg å finne kandidater som kan starte omgående.

Hva mener vi med rekruttering?

Rekruttering er prosessen som leder til fast ansettelse av en ny medarbeider. Når du bruker et rekrutteringsbyrå, har du engasjert en ekstern ekspert som hjelper deg med rekrutteringsprosessen fra A til Å.

Rekrutteringsprosessen er ulik fra selskap til selskap, men kan på et overordnet nivå deles inn i følgende steg:

 1. Jobbanalyse
 2. Utlysning
 3. Kandidatpresentasjon
 4. Referansesjekk
 5. Utvelgelse

Tiden det tar varierer utfra rekrutteringsbyråenes metoder og nettverk, samt tilgangen på kvalifiserte kandidater i arbeidsmarkedet. I snitt tar en rekrutteringsprosess rundt 3-4 uker.

Les mer om rekrutteringsprosessen.

Fordeler med rekrutteringsbyråer

Det er mange fordeler med å bruke rekrutteringsbyråer. Blant de viktigste fordelene er følgende:

1. Din egen ansatt til odel og eie

Når du benytter deg av rekrutteringstjenester fra et rekrutteringsbyrå, vil kandidaten som du velger å gå videre med bli fast ansatt i selskapet ditt. Du får en fast ressurs, som er motivert til å jobbe i selskapet ditt over en lenger periode og som vil bli en del av virksomhetens arbeidsmiljø som en fast deltager og bidragsyter.

2. En langsiktig løsning for bedriften

Rekrutterere og hodejegere leter etter mennesker som er motiverte til å jobbe i bedriften din i lang tid. Det betyr at sannsynligheten for at du må lete etter nye ressurser til å erstatte kandidaten er betydelig lavere enn når man leier inn en ressurs til å dekke et midlertidig behov.

3. Rimeligere enn bemanning over tid

Rekrutteringsbyråer tar normalt kun et suksesshonorar når virksomheten din gjør en ansettelse. Den vil ikke kreve betalt i etterkant eller pålegge deg noen faste månedlige kostnader som et bemanningsbyrå.

4. Du frigjør tid til egen virksomhet

Rekruttering er en tidkrevende prosess. Du skal finne ut av hvilken kompetanse bedriften din trenger, lage stillingsannonser, følge opp kandidater, invitere til intervjuer og gjennomføre intervjuer. Med et rekrutteringsbyrå blir jobben enklere. Ofte har byrået også et bredt nettverk som gjør sannsynligheten for at du finner riktig talent høyere.

Når passer det best med bemanning?

Etter at det nye regelverket for innleie trådte i kraft 1. april 2023 er det også blitt strenge regler for når det er lov å benytte seg av bemanningstjenester.

Bemanning er lov når du skal dekket et midlertidig behov som er dukket opp som følge av sykdom, permisjon eller ferieavvikling.

I tillegg finnes følgende unntak:

 • Hvis det er inngått en avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie og bedriften er budet av tariffavtale.
 • Hvis det er et midlertid behov for spesialistkompetanse innen rådgivnings- og konsulenttjenester.
 • Hvis det er behov for helsepersonell for å sikre forsvarlig drift.

Når passer det best med rekruttering?

Rekruttering passer best i de fleste tilfeller. Altså, når bedriften din trenger ansatte og det ikke er til å dekke et midlertidig behov.

LES OGSÅ: Rekruttering: Alt du må vite

Rekrutteringsbyrå Oslo: Vi hjeler deg!

Ansettr er et av Oslos ledende rekrutteringsbyråer. Fra hovedkontoret i Oslo hjelper vi bedrifter i hele landet med rekruttering av fagspesialister og ledere til stillinger innen økonomi & regnskap, salg & markedsføring, samt software & IT.

Vi forstår at det å identifisere og tiltrekke seg topp talent krever mer enn bare å publisere en stillingsannonse – det krever en proaktiv og målrettet strategi.

Send forespørsel

Bemanningsbyrå Oslo: 10 selskaper som kan hjelpe deg

Tall fra NHO viser at det finnes om lag 1.000 bemanningsbyråer i Norge som hvert år hjelper om lag 75.000 arbeidstakere inn i midlertidige stillinger.

Oslo er byen med flest bemanningsbyråer. Her er 10 populære bemanningsbyråer i Oslo:

 • Personalhuset
 • Vikarpartner
 • Manpower
 • Dreamwork
 • Bemanningsxperten
 • Temp Team
 • Bjørg Fjell
 • Bemanningsbyraaet
 • Vacant Helse
 • Seniorvikarene

Fortsatt usikker? Våre rekrutteringsrådgivere kan hjelpe deg! Kontakt oss.

Kontaktpersoner

Anders Skjetne

Senior rekrutteringsrådgiver

Vi kan hjelpe din bedrift også!