Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Ansettr AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person.

Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontaktform og kontaktårsak kan forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Ansettr AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Den som har oversikt over hvilke personopplysninger som lagres i våre løsninger, og som avgjør hva disse skal brukes til kalles behandlingsansvarlig.

Behandlingsansvarlig kan kontaktes på post@ansettr.no.

Formålet med behandlingen

Vi samler inn personopplysninger om brukere når brukere legger igjen en søknad gjennom tjenesten eller på en annen måte legger til personopplysninger om seg selv, eller bruker tjenesten til å komme i kontakt med oss hvor de legger igjen personopplysninger om seg selv.

Opplysningene vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig.

De ulike typene personopplysninger som innhentes og behandles gjennom tjenesten, kan brukes til å identifisere personer fra navn, e-post, svar på spørsmål som stilles gjennom rekrutteringen, titler, utdannelse og annen informasjon som brukeren eller andre har oppgitt gjennom tjenesten. Kun opplysninger som er relevante for rekrutteringsprosessen innhentes og behandles.

Brukeren samtykker til behandlingen av personopplysningene sine med formål om at Ansettr AS håndterer rekrutteringen. Brukeren samtykker til at personopplysninger innhentes gjennom tjenesten når brukerne sender en søknad gjennom tjenesten, legger til personlige opplysninger om seg selv.

Hva brukes personopplysningene til?

Vi bruker noen tjenester levert av tredjeparter som henter inn informasjon uten å knytte slik informasjon til deg som enkeltperson. Implementeringen av slike tjenester er basert på anonymisert data slik at dette ikke innebærer behandling eller overføring av personopplysninger om deg.

Endring og sletting

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til å ta vare på opplysningene.

Dersom du mener at behandlingsgrunnlaget eller behandlingen av persondata er i strid med gjeldende lovverk har du rett til å klage på vår behandling til Datatilsynet som tilsynsmyndighet.

Oversikt over datautveksling med tredjeparter

Kontaktskjemaer på nettsiden bygges med Tripetto. Her blir alle data samlet og lagret på våre servere. Løsningen kjører på Hostinger datasentre, og overholder industristandarder (inkludert ISO 27001) for fysisk sikkerhet og tilgjengelighet. Serveren befinner seg i Nederland.

Vi bruker Facebook til å annonsere jobbmuligheter og har installert Facebook sin pikseltag for å følge med på antall konverteringer i Facebook. For å muliggjøre dette blir det plassert en informasjonskapsel på datamaskinen din som sender et varsel til Facebook om at du har vært på nettsiden. Du kan selv justere vår mulighet til å eksponere deg for Ansettr i din Facebook-feed ved å logge deg inn i Facebook og endre dine personverninnstillinger.

Vi sender nyhetsbrev med e-postmarkedsføringsverktøyet Brevo. Du kan melde deg av vårt nyhetsbrev, og ut av våre kontaktlister i Brevo, ved å klikke på avmeldingslinken nederst i e-poster fra oss. Vi kan også hjelpe deg på forespørsel. Informasjon om personvern i Brevo finner du her.

Vi bruker rekrutteringsverktøyet Recruitee til å behandle søknader fra kandidater. Kandidater sine kontaktopplysninger blir også lagret her. Send en e-post til post@ansettr.no om du ønsker å slettes fra vårt rekrutteringssystem.

Vi bruker Matomo for å få tilgang til data om brukernes aktiviteter på våre nettsider. Dette inkluderer blant annet sidevisninger, kilde og tid brukt på nettsiden. Dataene overføres ikke til tredjeparter og er ikke knyttet til andre informasjonskilde. Det rettslige grunnlaget for å bruke Matomo er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) a) i GDPR.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.